Český svaz chovatelů, s.o., ušlechtilé kočky - 1. OK Praha

První organizace chovatelů koček v ČR

 

Děkujeme všem vystavovatelům i návštěvníkům za účast na Mezinárodní výstavě koček Řepy 2016

Více informací naleznete v aktualitách

 

Výbor SO se sejde ve středu   30.03.2016    v 18 hodin v salonku restaurace Na Závěrce, Za Strahovem 12, Praha 6.

 

Stránky se vytváří a průběžně aktualizují

Aktualizace 21.03.2016

Český svaz chovatelů, specializovaná organizace, ušlechtilé kočky - 1. OK Praha

: 66001811